Gegevensbescherming

Reikwijdte

Verantwoordelijk ten behoeve van de wet gegevensbescherming en de websitebeheer van www.eifelmuehlen-fewo.com is:

Frank Neunkirchen
Hennikerweg 4
54595 Weinsheim

Telefoon:  +49 (0170) 4374387
E-Mail: info@eifelmuehlen-fewo.com

Deze gegevensbescherming is bedoeld om de gebruikers van deze website volgens wettelijke bepalingen te informeren over de vorm, omvang en het doel van het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens door de websitebeheerde.

Wij nemen uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming evenals deze gegevensbeschermingsverklaring.

Persoonlijke gegevens - verzamelen en doel

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoonlijke of feitelijke omstandigheden, oftewel alle informatie die betrekking hebben op een identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze omvatten bijvoorbeeld uw naam en voornaam, uw adres, uw telefoonnummer, uw emailadres en andere mogelijke persoonlijke gegevens.

Uw gegevens worden gedeeltelijk verzameld, wanneer u deze vrijwillig aan ons verschaft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gegevens invoert bij het contactformulier of ons een email stuurt.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek aan de website door IT-systemen verzameld. Dat zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het pagina bezoek). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgevraagd, verwerkt en gebruikt wanneer dat nodig is om u van de door u gevraagde dienst te voorzien.

Omgang van persoonlijke gegevens

Wij behandelen persoonlijke gegevens voor zover mogelijk alleen in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. Uw persoonlijke gegevens geven wij niet door aan derden, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het doorgeven of wanneer wij op grond van wettelijke bepalingen en/of officiële bevelen verplicht zijn om deze gegevens door te geven.

Toegangsgegevens

Bij het bezoeken van onze website stuurt de browser van uw apparaat automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamd serverlogbestand opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw toedoen vastgelegd en opgeslagen tot automatische verwijdering:

  • IP adres van de computer
  • Datum en tijd van bezoek
  • Naam en URL van de opgevraagde website waaruit toegang wordt verkregen (verwijzende URL)
  • Gebruikte browser en indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Zorgen voor een vlotte verbinding met de website
  • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website
  • Evaluatie van de beveiliging van het systeem en de stabiliteit
  • Evaluatie voor statistische doeleinden

De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 zin 1 AVG. Ons legitieme belang van de gegevensverzameling vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden. De verzamelde gegevens kunnen door de websitebeheerder niet aan specifieke personen worden gekoppeld en de gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd om conclusies over u als persoon te trekken. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren wanneer er concrete aanwijzingen van onrechtmatig gebruik opmerken.

Cookies

Deze website maakt gebruikt van cookies. Deze kleine tekstbestanden worden op uw apparaat opgeslagen en door uw browser geopend. Er zijn twee soorten cookies die gebruikt kunnen worden: per sessie en permanente cookies. De cookies per sessie zijn een beperkte tijd geldig voor een specifiek bezoek. Deze worden verwijderd van uw computer zodra de browser gesloten wordt. Permanente cookies blijven op uw computer, ook nadat de browser gesloten wordt. Cookies kunnen geen informatie op uw harde schijf lezen en ze kunnen u ook niet persoonlijk identificeren, maar ze herkennen wel uw browser. Cookies veroorzaken geen schade aan op uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Door het inzetten van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.

U kunt uw gangbare browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van uw browser. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Contact details

Wanneer u via de aangeboden contactmogelijkheden contact opneemt met de websitebeheerder, dan worden uw gegevens opgeslagen zodat deze kunnen worden gebruikt om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet aan derden verstrekt. De verzamelde persoonlijke gegevens worden na afhandeling van uw verzoek verwijderd.

Duur van gegevensopslag

Wij houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie. We bewaren uw persoonlijke gegevens daarom alleen zo lang als nodig is om de hierin vermelde doelen te bereiken of zoals bepaald door de verschillende wettelijke bewaartermijnen. Na het verstrijken van het doel worden de bijbehorende gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Gebruikersrechten: informatie, rectificatie, blokkeren, verwijderen en bezwaar

Als gebruiker krijgt u op uw verzoek gratis informatie over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. Indien uw wens niet in strijd is met de wettelijke verplichting om gegevens op te slaan, heeft u het recht op rectificatie van de onjuiste gegevens of het laten blokkeren of verwijderen hiervan.

U kunt wijzigingen of herroepingen aanbrengen door ons hiervan op de hoogte te stellen met ingang van de toekomst.

Wijzigingen in onze gegevensbeschermingsverklaring

Wij behouden ons het recht voor, deze gegevensbeschermingsverklaring regelmatig aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de actuele wettelijke eisen of om wijzigingen aan onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring. Voor uw volgende bezoek geldt dan de nieuwe gegevensbeschermingsverklaring.

Rust en luxe midden in de natuur