Colofon

Informatie volgens § 5 van de Duitse telemediawet (TMG):

Frank Neunkirchen
Hennikerweg 4
54595 Weinsheim

Contact:

Telefoon:  +49 (0170) 4374387
E-Mail: info@eifelmuehlen-fewo.com

Aansprakelijkheidsdisclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud
Als dienstverlener zijn wij in overeenstemming met de algemene wetgeving volgens § 7 lid 1 van de Duitse telemediawet (TMG) verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze website. Volgens § 8 tot 10 van TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verzonden of verspreide informatie van derden te controleren of naar omstandigheden te controleren, of deze als onwettig aan te duiden. Verplichtingen om het gebruik of verspreiding van deze informatie te verwijderen in overeenstemming met algemene wetten blijven hiervan onaangeroerd. Aansprakelijkheid is in dit verband alleen mogelijk vanaf het moment van kennis van een concreet juridische overtreding. Bij bekend worden van dergelijke juridische overtreding wordt deze inhoud direct verwijderd.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waarvan wij geen invloed hebben op de inhoud. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud niet aansprakelijk worden gesteld. Voor de inhoud van deze externe websites is de desbetreffende aanbieder of organisatie verantwoordelijk. De externe websites zijn op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen. Er zijn geen juridische overtredingen gevonden op het moment dat de koppeling werd gemaakt. Permanente inhoudelijke controle van deze websites is niet mogelijk zonder concreet bewijs van wetsovertreding. Bij bekend wording van juridische overtredingen, zullen we de links naar de externe website direct verwijderen.

Auteursrechten
De door de websitebeheerder gemaakte inhoud en werk op deze website, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht, wordt schriftelijke toestemming van de auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privé gebruik, niet voor commerciële doeleinden. Voor zover de inhoud van deze website niet door de organisatie is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name de inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht opmerken, dan vragen wij u om ons hiervan op de hoogte te stellen. Bij bewustwording van overtredingen, zullen wij dergelijke inhoud direct verwijderen..

Afbeeldingsbronnen:

Frank Neunkirchen

Internetbureau:

netpeak - Prüm / Eifel

Rust en luxe midden in de natuur